,   , ,
   Z
    
8 (800) 700-99-56, . 727
                                                     


,,

, ,
, ,.

: - - - -


,


: 644031, , , 194   ( Google)

: 8  - 3812 -  367-557

: 8  - 3812 -  367-124

: omskiycourt.oms@sudrf.ru

: http://omskiycourt.oms.sudrf.ru/


: , , , 08.30-17.30, 09.00-16.15, 13.00-13.45

Fax: 8(3812) 367-124

. 8(3812) 367-557

. 8(3812) 367-129

: 09.00-13.00,

: , , ,


. 8(3812) 367-124   . 8(3812) 367-124
   , . 8(3812) 367-124
   . 8(3812) 367-657

. 8(3812) 367-121

. 8(3812) 368-892

. 8(3812) 367-129
:


➞     ( )
➞     omskiycourt.oms@sudrf.ru
➞     8(3812) 367-129
➞    
➞    
➞    

: 8(3812) 210-697

:
,   , - , . 34
,   , - , . 19
,   , - 2 , . 61

134


-

-

-

-

-
(3812) 793-304


(3812) 321-293


(3812) 552-991


3812 (230-008)


(3812) 395-506

  
     info@omskadvokat.ru
, , ,   
* , , , .